Concurs – „Acasă în siguranță, cu mintea la vacanță” - Ramplast

Regulament concurs
“ Acasă în siguranță, cu mintea la vacanță”
Reguli generale de participare ale concursului „Acasă în siguranță, cu mintea la vacanță”
desfășurat în perioada 14 – 30 Decembrie (“Concursul”)

Art 1. Organizatorul

1.1 SC Dynamic Selling Group SRL, avand sediul social in Galati, str. Frunzei nr 106, bloc 3F, sc 3, ap 44, et 2, cartier Siderurgiștilor Vest, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J17/1403/2004, avand CUI RO16738587, numit in cele ce urmeaza prescurtat si “Organizator”, este cel care desfășoară Concursul „Acasă în siguranță, cu mintea la vacanță” al cărui regulament este făcut public pe website-ul www.ramplast.ro.

1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

1.3 Facebook nu are niciun fel de răspundere / implicare în legătură cu organizarea, promovarea, sponsorizarea sau derularea acestui Concurs.

1.4 Prezentul Regulament este valabil începând cu data de 14 Decembrie 2020, până pe 30 Decembrie 2020, în conformitate cu prezenții “Termeni și Condiții”, care sunt obligatorii pentru toți participanții.

Art. 2 Locul și perioada de desfășurare al Concursului

2.1 Concursul se va desfășura pe pagina de Facebook Ramplast
facebook.com/Ramplastro/ începând cu data de 14 Decembrie 2020, până pe 30 Decembrie 2020, ora 23:59.

2.2 Orice propunere sosită via pagina de Facebook după această dată, va fi nulă și nu va intra în Concurs.

Art. 3 Criterii participare

3.1 Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).

3.2 La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice, cetățeni români sau străini, cu vârsta peste 18 ani. Nu pot participa la acest Concurs angajații Organizatorului, rudele de gradul I ale acestora, sau colaboratorii direcți.

3.3 Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă și nume / prenume reale. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

3.4 Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord sa se supună și să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament. Prin participarea la campanie se consideră acceptarea automată a înregistrării în baza de date a Organizatorului și a primirii mesajelor legate de prezentul concurs din partea Organizatorului.

Art. 4 Mecanismul concursului
4.1 Utilizatorii vor afla de concurs pe pagina de Facebook Ramplast. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 14-30 Decembrie, astfel:

1. Intră pa pagina de Facebook Ramplast
2. Lasă un comentariu la postarea cu concursul prin care să răspundă la întrebarea Ce e mai important pentru voi atunci când alegeți fereastra pentru casă?
3. Să menționeze cu tag persoana cu care ar folosi premiul.

Pentru a câștiga premiul, utilizatorul trebuie să insereze comentariul menționat mai sus. Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune și înscrierea în concurs, este necesar și comentariul la postarea de concurs.

Art. 5 Premii

5.1 Întrunind toate condițiile de mai sus, participanții intră în cursa de câștigare a unui premiu:

PREMIUL
Se acordă de către compania SC Dynamic Selling Group, proprietarul brandului Ramplast, si constă în: asigurarea unui voucher pentru 1 vacanță de 1 săptămână în Grecia, pentru 1 familie ( 4 persoane ) ce poate fi folosit în 2021. Voucher-ul de vacanță include cazarea pentru 7 nopți și transportul cu avionul.

5.2 Nu este acceptata substituirea premiilor sub forma unor sume de bani sau cu alte premii. Premiul nu este transferabil.

Art. 6 Desemnarea câștigătorului

6.1 Prezentul Concurs se va desfășura in perioada 14-30 Decembrie 2020, ora 23:59, ora Romaniei. Orice candidatura trimisa mai devreme sau mai tarziu de aceasta data nu va mai fi luata in considerare.

6.2 După încheierea perioadei de înscriere in Concurs (adică 30 Decembrie 2020), Organizatorul va colecta toate comentariile valide ale participanților la concurs iar câștigătorul va fi ales în urma unei trageri la sorți, prin tragere la sorți online, extragere ce va fi filmată și difuzată pe pagina de Facebook Ramplast.

6.3. Câștigătorul va fi anunțat pe data de 31 Decembrie 2020, printr-un anunț public video făcut pe pagina de Facebook Ramplast www.facebook.com/Ramplastro/) la o ora hotarata de Organizator.

Art. 7 Notificarea si predarea premiului
7.1 Castigatorii Concursului vor fi anuntati in data de 31 Decembrie 2020, prin publicare pe pagina de Facebook a unei postari dedicate, dupa ce Organizatorul va valida datele de identificare ale concurentilor si dupa ce va verifica respectarea tuturor conditiilor de participare la Concurs asa cum sunt aratate in prezentul Regulament. De asemenea, câștigătorul vor fi înștiințat telefonic sau via email, după ce a furnizat aceste date si a fost validat, asupra datei acordării premiului.

7.2 Orice eroare in declararea datelor personale exonereaza Organizatorul de raspundere . Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participantii la concurs a unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului. Participantii la aceasta campanie sunt de acord sa foloseasca pe propria raspundere resursele puse la dispozitie de Organizator, iar Organizatorul nu poate fi facut responsabil de niciun prejudiciu produs participantilor prin inscrierea la aceasta campanie

7.3 In situatia in care nu veti fi de acord cu transmiterea datelor personale necesare premierii, Organizatorul nu va putea premia câștigătorul concursului.

7.4 Câștigătorul va prezenta cartea de identitate în original în cazul preluării premiului. Premiul va fi predat câștigătorului pe bază de proces verbal de predare – primire, după semnarea de către câștigători a convenției de cedare irevocabilă și necondiționată a drepturilor de proprietate intelectuală către Organizator, fără vreo pretentie materială sau de altă natură împotriva acestuia, conform modelului furnizat de Organizator. T

Preambul GDPR: SC Dynamic Selling Group SRL, avand sediul social in Galati, str. Frunzei nr 106, bloc 3F, sc 3, ap 44, et 2, cartier Siderurgistilor Vest, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J17/1403/2004, avand CUI RO16738587 este operator de date cu caracter personal cu nr.______ in conformitate cu legea nr. 677/2001 si a Regulamentului UE 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal.

7.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, (GDPR) Organizatorul va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, telefon sau email, imagine. Scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt: i) identificarea câştigătorilor şi contactarea acestora, prin SMS şi/sau EMAIL, în vederea înmânării premiilor, ii) in scopuri publicitare legate de specificul activitatii Organizatorului, fara alte obligatii sau plati.
Datele cu caracter personal prelucrate de Organizator vor putea fi divulgate şi/sau transferate către terţi doar în situaţia în care există consimţământul dvs. expres pentru a proceda în acest sens, cu excepţia situaţiilor în care există o obligaţie legală/contractuală pentru noi de a proceda în acest mod. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanţe, să avem obligaţia de a divulga datele dvs. cu caracter personal partenerilor cu care colaborăm şi/sau altor terţi furnizori de servicii. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege. În conformitate cu GDPR, aveți următoarele drepturi: dreptul la informare şi acces, dreptul la restricţionarea şi rectificarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în privinta dvs., dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal si Justiţiei, dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor, în situaţiile prevăzute de lege. Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care ni le furnizaţi prin adresarea unei cereri la adresa de [email protected] sau prin poştă sau curier la sediul Organizatorului. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

7.6. Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod public pe pagina www.ramplast.ro, pe toată durata Concursului.

Detalii suplimentare privind Concursul se pot obține la numărul de telefon
0748151656 (Anita Panait) sau prin email, la adresa [email protected], de luni până vineri, între orele 10:00 – 17:00.

Prin participarea la Concurs, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand invalidarea participantilor si a eventualilor castigatori. In caz de nerespectare a Regulamentului Concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage dreptul de participare persoanelor in cauza. Validarea castigatorilor si modul in care acest Concurs se organizeaza reprezinta dreptul exclusiv al Organizatorului. Orice eroare in declararea datelor personale de catre participanti nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiilor. Participarea la Concurs presupune acceptarea implicita a prevederilor prezentului Regulament de Concurs.

Art. 8 Diverse

8.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge orice comentariu care nu se incadreaza in tema Concursului sau care foloseste un limbaj neadecvat comunicarii online. In cazul in care un utilizator se inscrie in Concurs fara a indeplini conditiile de participare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l elimina din Concurs si a sterge comentariile acestuia. In acest sens, atat pe durata Concursului cat si ulterior, Organizatorul are dreptul sa verifice autenticitatea utilizatorilor si a conturilor de pe care au participat, precum si sa solicite date de identificare (copie a buletinului / cartii de identitate) si telefon de contact. Furnizarea informatiilor solicitate se va realiza in cel mult 24 ore de la solicitare, in caz contrar utilizatorul care nu se conformeaza nu va fi luat in considerare pentru castigarea unui premiu in cadrul Concursului.

8.2 Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

8.3 Soluționarea eventualelor litigii
Legea aplicabilă – Orice eventuala contestație poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de 1 zi de la dataîincheierii Concursului, pe adresa: [email protected] sau la adresa Str. Virgil Madgearu nr 5, sector 1, București. Contestația se va soluționa, în termen de 1 zi lucratoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Eventualele neînțelegeri apărute intre Organizator și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești române competente de la sediul Organizatorului, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare.