Politica de protecție a datelor cu caracter personal a DYNAMIC SELLING GROUP S.A. - Ramplast

Politica de protecție a datelor cu caracter personal a

DYNAMIC SELLING GROUP S.A.

 

 1. Angajamentul nostru cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal
  • DYNAMIC SELLING GROUP S.A., cu sediul în Municipiul Galaţi, Str. Frunzei nr. 106, Bloc 3F, Apartament 44, Județ Galaţi, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J17/1403/2004, cod fiscal RO 16738587 („Dynamic”), va prelucra datele personale ale utilizatorilor site-ului ro în conformitate cu Politica sa de protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) și Politica generală privind protecția datelor cu caracter personal a Dynamic (“Politica Dynamic”), conform legislației în vigoare.
  • Politica se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“), intrat în vigoare de la data de 25 mai 2018, precum și pe legislația națională aplicabilă.
  • GDPR definește datele cu caracter personal ca fiind „orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.
  • Dynamic se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.
  • Vă rugăm să consultați și Termenii și Condițiile noastre disponibile la https:// în care se explică folosirea cookie-urilor/altor dispozitive de localizare web prin intermediul website-ului nostru, precum și Politica noastră referitoare la modulele cookies.
  • Orice informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate la adresa [email protected]
 2. Acord
  • Utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre este supusă prezentei Politici precum și Politicii referitoare la modulele cookies. Atunci când utilizați serviciile noastre, sunteți de acord cu termenii acestei Politici. Scopul Politicii este de a ne informa clienții cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelor cu caracter personal.
  • Dacă nu sunteți de acord cu Politica, vă rugăm să încetați să mai folosiți serviciile noastre.
  • Utilizarea site-ului ro nu presupune în mod obligatoriu furnizarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care decideți să ne furnizați date cu caracter personal, dorim să vă explicam modul în care prelucrăm datele pe care ni le furnizați.
 3. Categorii de date cu caracter personal colectate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a site-ului ramplast.ro pot include:

 • informații de contact, cum ar fi numele și prenumele dumneavoastră, adresă de e-mail, telefon;
 • detalii despre tipul de profile de PVC pe care vi le doriți;
 • IP-ul dumneavoastră care se colectează în momentul în care intrați în legătură cu operatorul nostru de pe site;

 

 • detalii ale vizitelor dumneavoastră pe site-ul nostru (în acest sens vă recomandăm să citiți Politica referitoare la modulele cookies);
 • alte informații pe care ni le transmiteți dumneavoastră, cu ocazia formulării unei solicitări pe site sau ca urmare a transmiterii lor pe email sau telefon.

Pe lângă datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, Dynamic prelucrează următoarele categorii de date:

 • datele cu caracter personal ale reprezentanților partenerilor comerciali;
 • datele angajaților Dynamic și ale foștilor angajați;
 • imaginile angajaților, vizitatorilor, respectiv autovehiculelor care tranzitează depozitele și punctele de lucru Dynamic.
 1. Modalități de colectare a datele dumneavoastră cu caracter personal
  • Colectăm datele dumneavoastră care provin în urma unei cereri pe email sau telefon, ce se referă la nume, prenume, adresă de email, telefon, interesul de a contracta (tipul de profile de PVC pe care vi le doriți) în vederea menținerii unei corespondențe sau comunicări cu dumneavoastră. Astfel, în cazul în care formulați o cerere pe email sau telefon, vom prelucra datele dumneavoastră în vederea soluționării acesteia.
  • Dynamic colectează datele cu caracter personal ale reprezentanților partenerilor odată cu încheierea și executarea contractelor și a garanțiilor, ale angajaților și foștilor angajați cu ocazia desfășurării raporturilor de muncă, ale persoanelor care tranzitează depozitele și punctele de lucru Dynamic prin intermediul camerelor de supraveghere amplasate în exteriorul clădirilor la intrare și în interior în zona de tranzacționare.
   • În acest context, dacă situația expusă de dumneavoastră spre solicitare o impune, vom putea transmite datele dumneavoastră de contact instituțiilor financiare și guvernamentale, companiilor de transport sau poștei.
   • Cu excepția situației expuse mai sus, datele furnizate de dumneavoastră în cursul navigării site-ului ro vor fi utilizate de Dynamic doar în interes propriu și nu vor fi transmise către terți decât dacă s-a obținut în prealabil acordul dumneavoastră.
   • În acest sens, reprezentanții Dynamic vă vor contacta pentru a vă pune la dispoziție mai multe informații și a vă trimite o ofertă personalizată.
   • După completarea formularului de contact datele dumneavoastră sunt importate în baza de date a Dynamic.
   • În cazul în care ați consimțit în mod expres ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de marketing de către Dynamic, respectiv pentru trimiterea unor newslettere, informări despre produsele și serviciile Dynamic ori evenimente, concursuri organizate de către noi, Dynamic va prelucra datele dumneavoastră în acest scop.
 1. Scopurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal

Putem colecta și prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • oferirea produselor și serviciilor noastre constând în profile de PVC, precum și pentru executarea obligațiilor ce reies din orice contracte încheiate între dumneavoastră și noi;
 • trimiterea de invitații pentru evenimentele organizate de Dynamic;
 • respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de păstrare a evidențelor contabile și a documentelor justificative);
 • analizarea, îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră;
 • protejarea securității și gestionarea website-urilor și a celorlalte sisteme, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale sau malițioase;
 • transmiterea acestora către terți, în cazul în care v-ați manifestat în mod expres consimțământul;
 • campanii de marketing, promovarea evenimentelor desfășurate de noi în spațiu public, inclusiv Facebook, Instagram, Youtube, sondaje în rândul clienților, analize de piață, tombole, concursuri sau alte activități sau evenimente promoționale, în cazul în care v-ați manifestat în mod expres consimțământul;
 • realizarea unor studii și cercetări de piață;
 • executarea și gestionarea relațiilor contractuale cu partenerii noștri;
 • în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.
 1. Marketing direct
  • Ne promovăm serviciile către dumneavoastră și către alte persoane. Utilizăm informații despre clienți pentru transmiterea de invitații și comunicări care promovează produsele și serviciile furnizate de noi. În măsura care v-ați exprimat acordul în acest sens, prin bifarea căsuței din cadrul formularului de contact, vă vom putea utiliza datele cu caracter personal furnizate în vederea transmiterii de comunicări privind produsele și serviciile pe care le furnizăm.
  • În toate cazurile, veți avea posibilitatea de a va dezabona de la primirea informărilor de marketing prin accesarea link-ului de dezabonare pe care îl veți regăsi în cadrul fiecărei comunicări de acest tip.
  • Vă rugăm să aveți în vedere că în cazul unei solicitări de dezabonare poate exista un termen de până la 48/72 de ore în care este posibil să mai primiți informări sau comunicări de marketing, din considerente legate de operarea modificărilor în sistem. Dezabonarea de la primirea e-mailurilor de marketing nu împiedică transmiterea în continuare de email-uri tranzacționale prin intermediul cărora vă putem informa cu privire la stadiul tranzacției pe care o putem încheia.
 2. Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal
  • Putem oferi acces la datele cu caracter personal pe care ni le furnizați persoanelor noastre împuternicite – în principal prestatori de servicii Dynamic, însă vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
  • De asemenea, vă vom putea divulga datele cu caracter personal atunci când ne instruiți sau ne acordați permisiunea în acest sens sau atunci când ni se impune prin legea aplicabilă, cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel sau în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.
  • Nu vom transfera date cu caracter personal în afara SEE, cu excepția cazului în care transferului i se aplică una sau mai multe garanții sau excepții specificate, respectiv o decizie de adecvare, Scutul de confidențialitate – Privacy Shield, reguli corporatiste obligatorii.
  • În lipsa unei decizii de adecvare, a statutului de membru al Scutului de confidențialitate, a regulilor corporatiste obligatorii, transferul datelor cu caracter personal într-o țară terță sau într-o organizație internațională are loc numai în următoarele condiții:
   • persoana vizată și-a dat acordul în mod explicit cu privire la transferul propus, după ce a fost informată cu privire la riscurile posibile ale acestor transferuri pentru persoana vizată, din cauza lipsei unei decizii de adecvare și a măsurilor de siguranță adecvate;
   • transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată și operator sau pentru executarea unor dispoziții precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate;
   • transferul este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate între operator și o altă persoană fizică sau juridică;
   • transferul este necesar din motive importante de interes public;
   • transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; și/sau
 1. Stocarea și asigurarea securității datelor cu caracter personal
  • Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor noștri sau în format tipărit.
  • Datele cu caracter personal sunt stocate pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale Dynamic sau pe durata necesară realizării intereselor legitime ale companiei. Această perioadă diferă în funcție de datele prelucrate: datele prelucrate cu ocazia prelucrării imaginii camerelor video până la 30 de zile, datele prelucrate în vederea îndeplinirii obligațiilor contabile pe o durată de până la 10 ani, datele prelucrate cu ocazia contractului de muncă pe o perioadă de până la 50 de ani.
  • Site-ul este protejat de sistemul de criptare standard SSL (Secured Socket Layer). Această tehnologie criptează toate datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le transferați către Dynamic.
 2. Drepturile dumneavoastră
  • Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:
 • dreptul de acces, prevăzut de art. 15 din GDPR, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a va putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
 • dreptul la informare – presupune informarea de o manieră concisă, transparentă și ușor accesibilă a persoanelor vizate cu privire la datele prelucrate;
 • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16 din GDPR, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați că datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18 din GDPR, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele dvs., efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20 din GDPR, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar daca datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21 din GDPR. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (până la 72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;
 • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17 din GDPR, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, autoritatea publică din România, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, pagină de web http://www.dataprotection.ro, care are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („ANSPDCP”), în cazul în care sesizați o  încălcare a GDPR-ului.
  • În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă, pe adresa de e-mail [email protected], cu subiectul ˝Solicitare informații personale˝.
 1. Actualizarea politicii noastre de protecție a datelor

Cea mai recentă actualizare a Politici a fost realizată în luna septembrie 2019. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de protecție a datelor, pentru a reflecta orice modificări cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

 1. Contact

Pentru informații suplimentare cu privire la conținutul politicii de protecție a datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected].