Concurs – “ #fereastrabuna – Care este locul tău de suflet din România?” - Ramplast

Regulament concurs
“ #fereastrabuna – Care este locul tău de suflet din România?”

Reguli generale de participare ale concursului “#fereastrabuna – Care este locul tău de suflet din România?”

desfasurat in perioada 06 iulie – 20 iulie(“Concursul”)

Art 1. Organizatorul

1.1 SC Dynamic Selling Group SRL, avand sediul social in Galati, str. Frunzei nr 106, bloc 3F, sc 3, ap 44, et 2, cartier Siderurgistilor Vest, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J17/1403/2004, avand CUI RO16738587, numit in cele ce urmeaza prescurtat si “Organizator”, este cel care desfasoara Concursul ”Care este locul tău de suflet din România?”, al carui regulament este facut public pe website-ul www.ramplast.ro.

1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

1.3 Facebook nu are niciun fel de raspundere / implicare in legatura cu organizarea, promovarea, sponsorizarea sau derularea acestui Concurs.

1.4 Prezentul Regulament este valabil incepand cu data de 06 iulie 2022, pana pe 20 iulie 2022, in conformitate cu prezentii “Termeni si Conditii”, care sunt obligatorii pentru toti participantii.

Art. 2 Locul si perioada de desfasurare a Concursului

2.1 Concursul se va desfasura pe pagina de Facebok Ramplast
facebook.com/Ramplastro/ incepand cu data de 06 iulie 2022 până pe 20 iulie 2022, ora 23:59.

2.2 Orice propunere sosita via pagina de Facebook dupa aceasta data, va fi nula si nu va intra in Concurs.

Art. 3 Criterii participare

3.1 Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament”).

3.2 La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice, cetateni romani sau straini, cu varsta peste 18 ani. Nu pot participa la acest Concurs angajatii Organizatorului, rudele de gradul I ale acestora, sau colaboratorii directi.

3.3 Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti crea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

3.4 Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament. Prin participarea la campanie se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date a Organizatorului si a primirii mesajelor legate de prezentul concurs din partea Organizatorului.

Art.4 Mecanismul concursului
4.1 Utilizatorii vor afla de concurs pe pagina de Facebook Ramplast. Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 06 iulie 2022-20 iulie 2022, astfel:

1. Intră pa pagina de Facebook Ramplast
2. Lasă un comentariu la postarea cu concursul prin care să raspunzi la intrebarea: Care este destinația ta de suflet din România și ce amintiri te leagă de aceasta?

Pentru a castiga premiul, utilizatorul trebuie sa insereze comentariul mentionat mai sus. Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea in concurs, este necesar si comentariul la postarea de concurs.

Art. 5 Premii

5.1 Întrunind toate conditiile de mai sus, participantii intra in cursa de castigare a unui premiu:

PREMIUL
Se acorda de catre compania SC Dynamic Selling Group, proprietarul brandului Ramplast, si consta in: voucher cazare 2 nopti+mic dejun pentru doua persoane la Amfiteatrul Transilvania.

5.2 Nu este acceptata substituirea premiilor sub forma unor sume de bani sau cu alte premii. Premiul nu este transferabil.

Art. 6 Desemnarea câștigătorului

6.1 Prezentul Concurs se va desfasura in perioada 06 iulie 2022 – 20 iulie 2022, ora 23:59, ora Romaniei. Orice candidatura trimisa mai devreme sau mai tarziu de aceasta data nu va mai fi luata in considerare.

6.2 Dupa incheierea perioadei de inscriere in Concurs (adica 20 iulie 2022), Organizatorul va colecta toate comentariile valide ale participantilor la concurs iar castigatorul va fi ales în urma unei trageri la sorți, extragere ce va fi filmată și difuzată pe pagina de facebook Ramplast.
6.3. Castigatorul va fi anuntat pe data de 22iulie 2022, printr-un anunt public video facut pe pagina de Facebook Ramplast www.facebook.com/Ramplastro/) la o ora hotarata de Organizator.

Art. 7 Notificarea si predarea premiului
7.1 Castigatorii Concursului vor fi anuntati in data de 22 iulie 2022, prin publicare pe pagina de Facebook a unei postari dedicate, dupa ce Organizatorul va valida datele de identificare ale concurentilor si dupa ce va verifica respectarea tuturor conditiilor de participare la Concurs asa cum sunt aratate in prezentul Regulament. De asemenea, castigatorul vor fi instiintat telefonic sau via email, dupa ce a furnizat aceste date si a fost validat, asupra datei acordării premiului.

7.2 Orice eroare in declararea datelor personale exonereaza Organizatorul de raspundere . Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participantii la concurs a unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului. Participantii la aceasta campanie sunt de acord sa foloseasca pe propria raspundere resursele puse la dispozitie de Organizator, iar Organizatorul nu poate fi facut responsabil de niciun prejudiciu produs participantilor prin inscrierea la aceasta campanie

7.3 In situatia in care nu veti fi de acord cu transmiterea datelor personale necesare premierii, Organizatorul nu va putea premia castigatorul concursului.

7.4 Castigatorul va prezenta cartea de identitate in original in cazul preluarii premiului. Premiul va fi predat castigatorului pe baza de proces verbal de predare – primire, dupa semnarea de catre castigatori a conventiei de cedare irevocabila si neconditioanta a drepturilor de proprietate intelectuala catre Organizator, fara vreo pretentie materiala sau de alta natura impotriva acestuia, conform modelului furnizat de Organizator. Totodata, la momentul predarii si montarii termopanelor, Organizatorul va filma intreg procesul de montare, pentru a pastra imaginile martor si pentru a le folosi pe canalele sale de comunicare.

Preambul GDPR: SC Dynamic Selling Group SRL, avand sediul social in Galati, str. Frunzei nr 106, bloc 3F, sc 3, ap 44, et 2, cartier Siderurgistilor Vest, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J17/1403/2004, avand CUI RO16738587 este operator de date cu caracter personal cu nr.______ in conformitate cu legea nr. 677/2001 si a Regulamentului UE 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal.

7.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, (GDPR) Organizatorul va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, telefon sau email, imagine. Scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt: i) identificarea câştigătorilor şi contactarea acestora, prin SMS şi/sau EMAIL, în vederea înmânării premiilor, ii) in scopuri publicitare legate de specificul activitatii Organizatorului, fara alte obligatii sau plati.
Datele cu caracter personal prelucrate de Organizator vor putea fi divulgate şi/sau transferate către terţi doar în situaţia în care există consimţământul dvs. expres pentru a proceda în acest sens, cu excepţia situaţiilor în care există o obligaţie legală/contractuală pentru noi de a proceda în acest mod. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanţe, să avem obligaţia de a divulga datele dvs. cu caracter personal partenerilor cu care colaborăm şi/sau altor terţi furnizori de servicii. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege. În conformitate cu GDPR, aveți următoarele drepturi: dreptul la informare şi acces, dreptul la restricţionarea şi rectificarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în privinta dvs., dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal si Justiţiei, dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor, în situaţiile prevăzute de lege. Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care ni le furnizaţi prin adresarea unei cereri la adresa de [email protected] sau prin poştă sau curier la sediul Organizatorului. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

7.6. Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod public pe pagina Error! Hyperlink reference not valid.pe toata durata Concursului.

Detalii suplimentare privind Concursul se pot obtine la numarul de telefon
0748151656 (Anita Panait) sau prin email, la adresa [email protected], de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 17:00.

Prin participarea la Concurs, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand invalidarea participantilor si a eventualilor castigatori. In caz de nerespectare a Regulamentului Concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage dreptul de participare persoanelor in cauza. Validarea castigatorilor si modul in care acest Concurs se organizeaza reprezinta dreptul exclusiv al Organizatorului. Orice eroare in declararea datelor personale de catre participanti nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiilor. Participarea la Concurs presupune acceptarea implicita a prevederilor prezentului Regulament de Concurs.

Art. 8 Diverse

8.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge orice comentariu care nu se incadreaza in tema Concursului sau care foloseste un limbaj neadecvat comunicarii online. In cazul in care un utilizator se inscrie in Concurs fara a indeplini conditiile de participare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l elimina din Concurs si a sterge comentariile acestuia. In acest sens, atat pe durata Concursului cat si ulterior, Organizatorul are dreptul sa verifice autenticitatea utilizatorilor si a conturilor de pe care au participat, precum si sa solicite date de identificare (copie a buletinului / cartii de identitate) si telefon de contact. Furnizarea informatiilor solicitate se va realiza in cel mult 24 ore de la solicitare, in caz contrar utilizatorul care nu se conformeaza nu va fi luat in considerare pentru castigarea unui premiu in cadrul Concursului.

8.2 Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

8.3 Solutionarea eventualelor litigii
Legea aplicabila – Orice eventuala contestatie poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de 1 zi de la data incheierii Concursului, pe adresa: [email protected] sau la adresa Str. Virgil Madgearu nr 5, sector 1, Bucuresti. Contestatia se va solutiona, in termen de 1 zi lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului, in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare.